Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
68811

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Legion Maryi w parafii

Grupy legionowe:

Prezydium Matki Bożej Zwycięskiej

spotkania w poniedziałek, godz. 19.00, sala nr 4

Prezydium Matki Bożej Kościoła

spotkania w poniedziałek, godz. 19.00, sala nr 3

Prezydium Matki Bożej Królowej Polski

spotkania we środa, godz. 19.00, sala nr 3

Członkowie aktywni

Członkowie aktywni podejmują osobistą formację na cotygodniowych spotkaniach, angażują się również w prace apostolskie.

Członkowie wspierający

Członków wspierających jest 77. Wspomagają oni członków aktywnych w ich dziele apostolskim poprzez odmawianie modlitw legionowych i jednej części różańca świętego.

Przebieg spotkania

I. Modlitwy wstępne i różaniec.

- Modlitwa z "Tesery", który jest modlitewnikiem Legionu i rozważenie jednej części różańca.

- Czytanie duchowe - z "Podręcznika" Legionowego lub dokumentów Kościoła.

II.  Sprawozdanie z dokonanej pracy apostolskiej w minionym tygodniu.

III. Katena i allokucja - modlitwy i katecheza kierownika duchowego - objaśnienie czytania duchowego.

Opiekunem duchowym Kurii Legionu Maryi jest ks. Proboszcz Andrzej Lupa. Natomiast opiekunem duchowym prezydiów ks. Paweł Kotowski.

Apostolat

Czynna praca apostolska legionistów polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi wierzących i niewierzących, niesieniu im wsparcia duchowego oraz podtrzymaniu i pogłębieniu wiary katolickiej.

Przykłady pracy apostolskiej podejmowanej przez członków Legionu Maryi:

  • Odwiedzanie mieszkańców parafii, rozmowy na tematy religijne, wyjaśnianie wątpliwości, ułatwianie kontaktu z kapłanem, wspólna modlitwa.
  • Odwiedzanie ludzi samotnych, starszych i chorych w domach, szpitalach, domach pomocy społecznej.
  • Przygotowywanie do sakramentów świętych dzieci i dorosłych (katecheza indywidualna).
  • Pomoc w organizowaniu pracy duszpasterskiej w parafii np. peregrynacji obrazu MB Częstochowskiej.
  • Rozpowszechnianie prasy i książek katolickich wśród parafian, prowadzenie wypożyczalni kaset religijnych.
  • Praca apostolska wśród tzw. ”marginesu społecznego” np. odwiedziny w więzieniach, aresztach, pomoc bezdomnym.
  • Prowadzenie grup młodzieżowych i dziecięcych w parafii.
  • Werbowanie członków dla legionu Maryi oraz innych grup parafialnych.

Dzisiaj jest

niedziela,
16 grudnia 2018

(350. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie