Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
64778

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Legion Maryi w parafii

Członkowie aktywni

W naszej parafii istnieją 3 grupy legionowe:

Członkowie aktywni podejmują osobistą formację na cotygodniowych spotkaniach, angażują się również w prace apostolskie.

Prezydium Matki Bożej Zwycięskiej                               spotkania w poniedziałek, godz. 19.00, sala nr 4

Prezydium Matki Bożej Kościoła                           spotkania w poniedziałek, godz. 19.00, sala nr 3

Prezydium Matki Bożej Królowej Polski                                             spotkania we środa, godz. 19.00, sala nr 3

Opiekunem duchowym Kurii Legionu Maryi jest ks. Proboszcz Andrzej Lupa. Natomiast opiekunami duchowymi prezydiów sa ; ks. Józef Włoszek.


Członkowie wspierający

Członków wspierających jest 77. Wspomagają oni członków aktywnych w ich dziele apostolskim poprzez odmawianie modlitw legionowych i jednej części różańca świętego.

Zapraszamy na spotkania

Przebieg spotkania:

I. Modlitwy wstępne i różaniec.

1. Modlitwa z "Tesery", który jest modlitewnikiem Legionu i rozważenie jednej części różańca.

2. Czytanie duchowe - z "Podręcznika" Legionowego lub dokumentów Kościoła.

II.  Sprawozdanie z dokonanej pracy apostolskiej w minionym tygodniu.

III. Katena i allokucja - modlitwy i katecheza kierownika duchowego - objaśnienie czytania duchowego.

Apostolat

Czynna praca apostolska legionistów polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi wierzących i niewierzących, niesieniu im wsparcia duchowego oraz podtrzymaniu i pogłębieniu wiary katolickiej.

Przykłady pracy apostolskiej podejmowanej przez członków Legionu Maryi:

  • Odwiedzanie mieszkańców parafii, rozmowy na tematy religijne, wyjaśnianie wątpliwości, ułatwianie kontaktu z kapłanem, wspólna modlitwa.
  • Odwiedzanie ludzi samotnych, starszych i chorych w domach, szpitalach, domach pomocy społecznej.
  • Przygotowywanie do sakramentów świętych dzieci i dorosłych (katecheza indywidualna).
  • Pomoc w organizowaniu pracy duszpasterskiej w parafii np. peregrynacji obrazu MB Częstochowskiej.
  • Rozpowszechnianie prasy i książek katolickich wśród parafian, prowadzenie wypożyczalni kaset religijnych.
  • Praca apostolska wśród tzw. ”marginesu społecznego” np. odwiedziny w więzieniach, aresztach, pomoc bezdomnym.
  • Prowadzenie grup młodzieżowych i dziecięcych w parafii.
  • Werbowanie członków dla legionu Maryi oraz innych grup parafialnych.

Dzisiaj jest

poniedziałek,
18 czerwca 2018

(169. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie