Licznik

Liczba wyświetleń strony:
96289

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

O Legionie Maryi

Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich pod duchowym przewodnictwem kapłana. W tym określeniu są zawarte najważniejsze założenia jego działalności:

  • Członkiem Legionu Maryi są ludzie świeccy. Oni w swym życiu, w działalności wśród innych świeckich, realizują Chrystusowy nakaz „głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”. Włączają się w pracę Kościoła dając wyraz temu, iż Kościół to nie tylko jego hierarchia, lecz wszyscy wierni.
  • Celem Legionu Maryi jest uwielbienie Boga i uświęcenie jego członków przez modlitwę i czynną pracę apostolską.
  • System Legionu jest oparty na wewnętrznej dyscyplinie jego członków, rozumiejących stawiane im wymagania.
  • Formacji w duchu legionowej świętości służą cotygodniowe spotkania, obejmujące m.in. modlitwę różańcową, dni skupienia, rekolekcje, naukę opiekuna duchowego. Zalecane jest częste uczestnictwo w Eucharystii i modlitwa brewiarzowa.

Maryja wzorem pobożności

Patronką legionu jest Maryja Niepokalana. Legioniści są zachęcani do praktykowania Prawdziwego Nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny według wskazań św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.Legion opiera się na zawierzeniu Maryi, na naśladowaniu Jej pokory, troskliwości i pełnej poświecenia miłości, a zwłaszcza jej wiary. Odzwierciedlają to słowa Jana Pawła II, skierowane do legionistów włoskich w 1982 roku. ” Zamiarem waszym jest oddawać usługi każdej osobie, która jest obrazem Chrystusa, w duchu i z troskliwością Maryi”.Legioniści szerzą cześć Maryi Niepokalanej, Pośredniczki Wszelkich Łask. W tym celu posługują się, miedzy innymi, Cudownym Medalikiem Najświetrzej Maryi Panny, rozpowszechniając go w różnych środowiskach.

Członkostwo

Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik, prowadzący życie chrześcijańskie, który z miłości do Maryi gotowy jest wypełnić obowiązki wynikające z przynależności do Legionu. Istnieją dwa rodzaje członkostwa LM:

  • Członkowie aktywni służą pomocą kapłanowi w pracy duszpasterskiej, podejmując pracę apostolską przydzieloną im na cotygodniowych zebraniach. Grupa legionowa członków czynnych (tzw. Prezydium) – dorosłych, młodzieży lub dzieci – liczy do 15 osób.
  • Członkowie pomocniczy wspomagają legion swą codzienną modlitwą. Uczestniczą także w specjalnie dla nich organizowanych comiesięcznych spotkaniach.

Przyrzeczenie

Po trzymiesięcznym okresie próby czynni członkowie LM składają uroczyste przyrzeczenie legionowe kierowane do Ducha Świętego, któremu za przykładem Maryi, Legioniści winni są szczególną uległość i posłuszeństwo. Cześć i miłość do Ducha Świętego jest wyraźnie zaznaczona w modlitwach i symbolach Legionu.

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

czwartek,
21 stycznia 2021

(21. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc