Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
92385

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Posłańcy w służbie jedności

Spotkanie formacyjne Posłańców

„Wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt”. ŁK 9,52

SIEĆ POSŁAŃCÓW

Jest to grupa współpracowników, którzy roznoszą list do wszystkich rodzin parafii. W naszej parafii nosi on tytuł „Droga do Emaus” Jeden posłaniec sprawuje opiekę duszpasterską nad ok. 10. rodzinami. Sieć Posłańców jest powoływana w parafii na samym początku wprowadzania parafialnego programu odnowy i Ewangelizacji. Osoby te są wezwane, by być narzędziem jedności i łączności dla powierzonych im rodzin z centrum parafii. Przynosząc list do rodzin, są Posłańcami Dobrej Nowiny, nie idą bowiem w swoim imieniu, lecz w Imieniu Chrystusa, który posyła ich przez osobę Księdza Proboszcza.

Posłaniec jest kluczową postacią w Parafialnym Programie Odnowy i Ewangelizacji jest UCHEM i SERCEM wspólnoty w odwiedzanych rodzinach; niesie Dobrą Nowinę i jest źródłem jedności.

Posłańcy – Animatorzy, którzy prowadzą spotkania sąsiedzkie mają także comiesięczne spotkania formacyjne poświęcone omówieniu konspektu. Natomiast w poszczególnych Rejonach poruszane są sprawy duszpasterskie związane z prowadzeniem grup. Aktualnie w naszej parafii mamy ok. 90 biblijnych Grup Sąsiedzkich.

ZADANIA POSŁAŃCA

· Przekazuje Dobrą Nowinę przyniesioną w liście, jest sługą słowa Bożego.

· Posłaniec odwiedza rodziny, które mu powierzono za każdym razem, gdy ukazuje się list w parafii.

· Zaprasza wszystkich do zaangażowania i współpracy w przygotowaniu wydarzenia parafialnego.

· Ma świadomość bycia posłanym w imieniu Kościoła.

DEKALOG POSŁAŃCA

1. Przed zaniesieniem listu dobrze zapoznać się z jego treścią.

2. Modlić się za powierzone zadania i odwiedzanych ludzi.

3. Zanieść Dobrą Nowinę z radością w sercu.

4. Oddać list osobiście i w odpowiednim momencie.

5. Być wyrozumiałym i cierpliwym, kiedy drzwi się nie otworzą, lub tylko uchylą.

6. Zanieść list natychmiast, nie przetrzymując go u siebie. Wiadomości są ważne i wierni powinni poznać je jak najszybciej.

7. Jeżeli nie można oddać listu osobiście, poprosić inną osobę, aby ten list zaniosła.

8. W domu zanotować sugestie i świadectwa, a następnie oddać je RZK.

9. Traktować poważnie tę formę służenia braciom.

10. Podziękować Bogu za powołanie do tej służby i prosić Go, aby pomagał spełniać ją z miłością.

FORMACJA POSŁAŃCÓW

Spotkania formacyjno – duszpasterskie w Podrejonach w celu przygotowania wydarzenia parafialnego.

· Omówienie aktualnej sytuacji w poszczególnych Grupach Sąsiedzkich.

· Uaktualnianie listy Posłańców wg potrzeby.

· Omówienie kolejnego wydarzenia parafialnego i rozdzielenie zadań do przygotowania na podstawie listu „Droga do Emaus”.

· Dzielenie się trudami i radościami w grupie Posłańców danego Podrejonu.

· Budowanie więzi jedności Posłańców ze swoim Podrejonowym w duchu wzajemnej odpowiedzialności, pomocy i wsparcia w posłudze ewangelizacyjnej.

 Rekolekcje roczne związane z celem roku duszpasterskiego. Zawierają w sobie następujące bloki tematyczne:

Formacja osobista:

· Pogłębianie formacji ludzkiej.

· Formacja duchowa - lektura Słowa Bożego wg metodologii czytania Znaków Czasu, liturgia i sakramenty w wymiarze osobistym i wspólnotowym.

Formacja do ewangelizacji:

· Pogłębianie nauczania Soboru Watykańskiego II.

· Zgłębianie aktualnych dokumentów Kościoła

· Społeczny wymiar wiary – katolicka nauka społeczna.

· Duchowość komunii wg projektu NOP.

· Ćwiczenia praktyczne z wybranych zagadnień jako przygotowanie do ewangelizacji.

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc