Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7854053

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Przeciwko handlowi ludźmi

21 X 2017. Kampania w Łęcznej

18 października 2017 r. w całej Unii obchodzony był Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi.

ONZ informuje, że handel ludźmi w tym dziećmi i kobietami zmuszanymi do prostytucji oraz osobami zmuszanymi do niewolniczej pracy jest dzisiaj najbardziej dochodowym przestępstwem w Europie. W ostatnich latach wyraźnie wzrosło wykorzystanie ofiar do pracy przymusowej, w tym także Polaków. Dominującą formą eksploatacji ofiar handlu ludźmi jest ich wykorzystanie seksualne.

Jedną ze ważnych form związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi jest budzenie świadomości społecznej. W akcję tę włącza się także młodzież z Łęcznej. 21 października odbędzie się uliczna kampania mająca na celu uwrażliwienie mieszkańców Łęcznej na ten problem. Organizatorem akcji jest młodzież z grup: Pole Miłosierdzia, Akademia Młodzieżowa a także sympatycy.

Jubileuszowy tort dla wspólnoty

Spotkanie Grupy Sąsiedzkiej

13 X 2017. Wydarzenie parafialne

W minioną niedzielę parafianie przeżywali pierwsze wydarzenie ewangelizujące, mające na celu uświadomienie  potrzebę powrotu do pierwotnej miłości. W związku z tym wierni zaproszeni zostali, aby 13 października w 100. rocznicę objawień fatimskich, spotkali się na modlitwie różańcowej w Grupach Sąsiedzkich, tak jak to miało miejsce przed laty w parafii, kiedy zawiązywane były wspólnoty.

Radością spotkania podzieliła się uczestniczka spotkania  w Grupie Sąsiedzkiej z Wojska Polskiego, domy od 14 do 32.

Tort to pomysł i niespodzianka od posłanki Lilki Gąski dla wspólnoty. Pani Lilka, roznosząc konspekt, skierowała szczególne zaproszenie do mężczyzn. Podkreśliła wagę tego spotkania z racji 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Na tak serdeczne zaproszenie panowie odpowiedzieli dostateczną obecnością. Piękne rozważania różańcowe i wspólna modlitwa  napełniły wszystkich wielką radością ducha. Jubileuszowy tort o wyśmienitym smaku i inne słodkości umiliły  czas tego  wieczoru pośród  serdeczności i dobrych relacji sąsiedzkich. Jak dobrze mieć sąsiada -  niegdyś śpiewano,  a ja dodam – mieć dobrych sąsiadów to wartość nie do przecenienia. Za wszelkie dobro Chwała Panu.”

Nikt nie jest zwolniony z poszukiwania woli Bożej

Podczas Mszy św.

11 X 2017. Święto Rodzin w ŚDS

Już po raz kolejny Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej włączył do obchodów Święta Rodzin Mszę świętą. Została ona odprawiona we środę w kościele p.w. św. Barbary o godz. 1100.

Na Eucharystię zgromadzili się: Pani Dyrektor Anna Płoszaj, pracownicy, uczestnicy ŚDS -u wraz z rodzinami. Głównym celebransem a jednocześnie kaznodzieją był Ksiądz Proboszcz Andrzej Lupa. Zebrani aktywnie włączyli się w liturgię: czytali czytania, modlitwę wiernych, komentarz do darów i uwielbienie, przynieśli też dary: kolorowe kwiaty, różaniec, anioł zrobiony na zajęciach terapeutycznych oraz chleb i wino

W homilii ks. Andrzej opierając się na czytaniu o proroku Jonaszu postawił obecnym pytanie: co dzisiaj chce nam powiedzieć Bóg? Kapłan mówił, że podobnie jak prorok przeżywamy różne sytuacje, także te związane z niepełnosprawnością swoją lub kogoś w rodzinie. Czy godzimy się na to, czy jak Jonasz mówimy gniewam się śmiertelnie. Podkreślał, że nic nie zwalnia nas z poszukiwania i wypełniania woli Bożej, niezależnie jaka jest nasza kondycja.  Nawiązał także do tematu prelekcji, która miała się odbyć w godzinach popołudniowych „Prawa i obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością. Prawa i obowiązki pracownika z niepełnosprawnością."  Każdy ma swoje prawa, ale też ma i obowiązki i to właśnie ich wypełnianie pomaga nam w drodze do świętości, do zbawienia. Na zakończenie Ksiądz życzył wszystkim, by spełniali wolę Bożą w tym, co robią i gdzie żyją.

Po Mszy św. uczestnicy udali się do ŚDS –u na dalszą część wspólnego świętowania.

Galeria 

Wiadomości

18 października będziemy przeżywać XI Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. W związku z tym wydarzeniem, 21 października, odbędzie się uliczna kampania mająca na celu uwrażliwić mieszkańców Łęcznej na ten problem. Organizatorem tej kampanii jest młodzież z grup: Pole Miłosierdzia, Akademia Młodzieżowa oraz sympatycy.

Grupa Wsparcia Chorych organizuje pielgrzymko wycieczkę na trasie Gołąb – Wola Gułowska - Wola Okrzejska. W dniu 21 października, wyjazd o godz. 730. Zapisy w zakrystii.

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach. Odprawiać je będziemy codziennie o godz.1715.

Dzisiaj jest

niedziela,
22 października 2017

(295. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie