Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6618685

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Plan rekolekcji adwentowych 8-11 grudnia 2016r.

 

Plan rekolekcji

Rekolekcje adwentowe. Dzień 3

10 XII 2016. Roraty V

Dzień trzeci rekolekcji to dzień spowiedzi świętej. Rekolekcjonista podczas rorat przybliżył dzieciom postać św. Jana Vianneya, który znany jest jako niestrudzony spowiednik.

Ks. Paweł przedstawił dzieciom plan dnia świętego, wynikało z niego, że codziennie spędzał on w konfesjonale kilkanaście godzin. Do osób dorosłych rekolekcjonista skierował osobne nauczanie. Zwrócił uwagę na dwie postacie apostołów, od których zależał los Chrystusa i Kościoła - na św. Piotra i Judasza. - Dwie różne osoby i dwie skrajnie różne historie życia, chodziaż połączyła ich wspólna wiara - mnówił kapłan - Wczoraj w czasie rekolekcji mogliśmy się przekonać, że trudne i kryzysowe sytuacje weryfikują prawdziwość i moc naszej wiary. Takim przykładem stał się dla nas prorok Eliasz, dzisiaj kryzysowa sytuacja stanie się probierzem prawdziwości wiary Judasza i Piotra. A dokona się to poprzez ich postępowanie, świadectwo miłości wobec Mistrza.

Pytanie roratnie: Który papież w 2010 r. uczynił św. Jana Vianneya nie tylko patronem proboszczów, ale i wszystkich kapłanów?

Galeria

Nauka rekolekcyjna

Rekolekcje Adwentowe w parafii św. Barbary poprowadzi ks. Paweł Lewandowski, doktorant na Wydziale Prawa Kanonicznego i Administracji.

Nauka rekolekcyjna. Dzień 1

Nauka rekolekcyjna. Dzień 2

Nauka rekolekcyjna. Dzień 3

Powrót

Ucząc się od Eliasza

Msza św. rekolekcyjna

9 XII 2016. Rekolekcje adwentowe. Dzień 2

W kolejnym dniu rekolekcji adwentowych, będących dla całej parafii czasem przygotowania na przyjście Zbawiciela ks. rekolekcjonista przypomniał w swoim nauczaniu postać proroka Eliasza.

Wskazał na jego bezkompromisową wiarę i na męstwo w wyznawaniu jej mimo grożącego niebezpieczeństwa utraty życia.  Bóg odpowiedział na tę postawę proroka zwyciężając jego wrogów.

Choć wiara Eliasza w jedynego Boga była tak mocna, to i tak nie był wolny od różnych wątpliwości i niepokojów. Miał trudność w rozpoznaniu, w jaki sposób przychodzi do niego Bóg, czy On tu jest. A Bóg przyszedł. Podobnie jest w naszym życiu. Bóg wspiera nas swoją siłą wtedy, gdy staramy się być. Mu wierni.

Ks. Paweł zaprosił nas do tego, by w tym adwencie odkryć, że Bóg jest i działa, mówił: Nadszedł ten czas, aby wyciągnąć swoją rękę w stronę nieba i jeszcze raz przyjąć dar Ducha Świętego. Trzeba to uczynić świadomie i z własnej woli. Pieczęć Ducha Świętego wyryta w twoim sercu w czasie sakramentu bierzmowania nadal tam jest. Może już dawno o niej zapomniałeś. Być może nie chcesz o niej pamiętać, bo stanowi ona nie tylko Bożą obietnicę, ale także jest zobowiązaniem do strzeżenia i bronienia skarbu wiary otrzymanego w sakramencie chrztu świętego.

Niech te rekolekcje będą dla każdego czasem przylgnięcia na nowo do Boga i przyjęcia Jego łaski.

Jutro dzień spowiedzi, okazja do pojednania się z Bogiem i bliźnimi. Zanurzmy się w tym zdroju miłosierdzia.

Galeria

Rekolekcje Adwentowe. Dzień 1

8 XII 2016. Roraty

Mszą św. roratnią rozpoczęły się w parafii rekolekcje adwentowe. Prowadzi je ks. Paweł Lewandowski, doktorant na Wydziale Prawa Kanonicznego i Administracji.

Adwentową postacią przybliżaną dzieciom podczas rorat była Maryja. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny dzieci wysłuchały nauki o nawiedzeniu Maryi przez Archanioła Gabriela.

Rekolekcjonista skierował też słowo do dorosłych zapowiadając temat adwentowej nauki: - Tematy naszych rozważań będą się koncentrowały wokół dojrzałej wiary chrześcijańskiej - mówił.

Na zakończenie Mszy św. dzieci, które prawidłowo odpowiedziały na roratnie pytanie wylosowały figurki Dzieciątka Jezus, a młodzież egzemplarze Nowego Testamentu.

Pytanie roratnie: Gdzie Maryja objawiła się św. Bernadecie Soubirous?

Galeria

Roraty III

Rozmowa o Świętym Józefie

7 XII 2016. Kochamy Jezusa jak Święty Józef

Kontynuując na roratach zapoznawanie z patronami poszczególnych rejonów parafii, ks. Paweł Kotowski przypomniał wszystkim postać Świętego Józefa Opiekuna Dzieciątka Jezus.

O Jego życiu wiemy niewiele, bo jedynie to, o czym mówią nam Ewangelie, a one ukazują go jako człowieka dobrego, sprawiedliwego, całkowicie oddanego swojej Rodzinie. Kapłan podkreślał, że będąc opiekunem Jezusa i Maryi, Józef musiał niejednokrotnie podejmować trudne decyzje, bo trudne zadania stawiał przed Nim Bóg. A On nie pytał Boga, jak ma to zrobić, czy da radę, czy jest w stanie wygrać, lecz po prostu je wypełniał. W swoim życiu musiał wiele poświęcić, by wypełnić wolę Bożą, ale cokolwiek czynił kierował się miłością do Boga, wiernością Jego przykazaniom i Prawu.  Dlatego Święty jest dla nas wzorem takich cnót jak: posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość czy skromność.

Na koniec Mszy św. zostały wylosowane osoby, które zabrały ze sobą Pismo Św. oraz figurki Dzieciątka Jezus. Tym razem dzieci nie będą mogły długo cieszyć się ich obecnością w domach, bo wyjątkowo w tym tygodniu roraty są również w czwartek. Serdecznie na nie zapraszamy, by w szczególny sposób oddać cześć Maryi, której Niepokalane Poczęcie będziemy wspominać.

Pytanie na kolejne roraty: Czyim patronem jest Święty Józef?

Galeria

Fotorelacja - Prezydent RP w Łęcznej

Prezydent Andrzej Duda w Łęcznej

Święta Barbaro, módl się za nami

Procesja wokół świątyni

4 XII 2015. Święto patronalne naszej parafii

W niedzielę o godz. 12.45 została odprawiona uroczysta Msza św. ku czci św. Barbary, patronki parafii. 

Celebransem i kaznodzieją  był ks. Andrzej Dudziński, oficjał Sądu Metropolitarnego w Lublinie, duszpasterz ludzi ubogich i bezdomnych. Na początku Mszy św. ks. proboszcz Andrzej Lupa powitał obecnych: gości, górników i ich rodziny i wszystkich uczestniczących w Eucharystii oraz zaprosił do uważnego uczestnictwa w liturgii, której uroczysty charakter podkreślały piękne śpiewy i asysta służby liturgicznej.

W czasie homilii kaznodzieja przypomniał w znaczące wydarzenia ostatniego roku: Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, 1050. rocznicę Chrztu Polski. Ten rok uświadomił nam jak nieograniczone jest Boże miłosierdzie. Ks. Andrzej mówił: Ojciec Święty przypomniał nam w tym czasie uczynki miłosierdzia, co do ciała i co do duszy. Te drugie jawią się jako trudniejsze. Zapraszają, by dać innym nadzieję miłosierdzia. Uświadomił nam jak wielkie jest Boże miłosierdzie. Przypominał także, że doświadczając Bożego miłosierdzia winniśmy je ofiarować innym.

Rocznica chrztu naszego narodu  to też przejaw Bożego miłosierdzia. - Przez naszych przodków Którzy przyjęli chrzest rozszerzała się wiara po całej naszej ziemi. Uczyli nas oni miłości do Boga, do Ojczyzny, do Kościoła. Były to wartości, za które często oddawali życie. Dziś my jesteśmy spadkobiercami wiary, patriotyzmu i tego wszystkiego, co stanowi naszą tożsamość. Na nich musimy budować naszą teraźniejszość i naszą przyszłość - mówi ks. Dudziński. Zwieńczeniem tego roku był akt, który dokonał się w Łagiewnikach, gdzie biskupi i wierni przyjęli Chrystusa za naszego Króla i Pana.

Pięknie w to wszystko wpisuje się postać św. Barbary, która poniosła śmierć za wiarę chrześcijańską i za te wartości, które ona niesie. Kaznodzieja zaprosił, aby przyjrzeć się wizerunkom św. Barbary umieszczonym w Kościele: na obrazie i na banerze powieszonym z okazji uroczystości. Zwrócił uwagę na symbole, z którymi przedstawiana jest święta: Kielich z hostią, miecz, gałązka palmowa, czasem lilia. Następnie nawiązał do tego, że właśnie Barbara jest patronką górników, ale też wielu innych zawodów związanych z ryzykiem utraty życia. Mówił o prawdziwej pobożności i wierze ludzi pracujących pod ziemią. I o tym, że wspomnienie św. Barbary jest szczególnym dniem, w którym ogarniamy ich szczególna modlitwą.

Ks. Andrzej zakończył homilię dzieleniem ze swojej pracy wśród bezdomnych, a także świadectwem jednego z nich.

Eucharystię zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem wokół świątyni oraz odśpiewanie w uroczystego Te Deum.

Galeria

Barbórka

3 XII 2016. Obchody górniczego święta

W sobotę z racji górniczego święta Msza św. w intencji górników i naszej kopalni sprawowana będzie o godz. 900 w parafii św. Józefa. Eucharystii przewodniczył będzie Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik.

Pamiętajmy w modlitwie szczególnie o tragicznie zmarłych górnikach, którzy odeszli na wieczną szychtę w kopalni Rudna w Polkowicach na Dolnym Śląsku.

Górniczej Braci w dniu ich święta życzymy, by św. Barbara czuwała nad wszystkimi Waszymi zjazdami i wyjazdami. Z górniczym pozdrowieniem "Szczęść Boże!"

Zanieść radość dzieciom

Grupa rozwożąca prezenty

3 XII 2016. Finał Akcji Mikołaj o Tobie nie zapomni

Akcja Mikołaj o Tobie nie zapomni miała swój kulminacyjny punkt w sobotę 3 grudnia, kiedy to dziewięcioma samochodami, z błogosławieństwem kapłana, wyruszyły ekipy rozwożąc 170 prezentów w różne miejsca naszego powiatu. W skład każdej ekipy wchodził kierowca, św. Mikołaj i jeden, albo dwóch studentów Akademii Młodzieżowej.

Nie byłoby tej akcji, gdyby nie wielkoduszność i hojność naszych parafian, którzy już od wielu lat w nią się angażują przygotowując paczki dla najuboższych dzieci z różnych miejscowości naszego powiatu. Ale nie byłoby jej także bez tych, którzy udzielają swojego czasu, samochodów, a nade wszystko serca, by te dary rozwieźć. Jest to wydarzenie, które łączy wiele osób w pomaganiu nieznanym, potrzebującym bliźnim. Jest dobrze zdanym egzaminem z wcielania w życie idei miłosierdzia, która była „zadana” wszystkim wierzącym przez papieża Franciszka w Roku Wielkiego Jubileuszu.

Każda grupa udała się we wcześniej wyznaczonym kierunku, odwiedzając rodziny potrzebujące wsparcia. W każdej z nich czekały dzieci w różnym wieku, w przedziale od 2 – 15 lat – jak zaznaczyła Klaudia, która jeździła jako kierowca, natomiast Ewa, która wcieliła się w rolę św. Mikołaja mówiła, że: radość z otrzymanych podarunków była nie do opisania. Bardzo ważne dla nich i ich rodzin było to, że ktoś o nich pamięta. Studenci Akademii, Mikołaj i Janek, którzy pojechali jako pomocnicy św. Mikołaja podkreślali, że niektóre domy były bardzo ubogie, ze starymi piecami, skąd wydobywał się zapach dymu. Na pytanie, co im się najbardziej podobało w czasie tego wyjazdu, podkreślili, że była to radość dzieci.

Zarówno dorośli jak również młodzież i dzieci uczestniczący w Akcji wrócili szczęśliwi, ze świadomością dobrze wypełnionej misji a także z przekonaniem, że jest to akcja bardzo potrzebna i  w następnych latach powinno być coś takiego organizowane – jak zaznaczyła Klaudia, a wtórował jej Janek.

To doświadczenie, mające już długoletnią tradycję w naszej parafii, potwierdza biblijną prawdę, że więcej  szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Wielu parafian się o tym przekonało i wiernie wspierają tę inicjatywę. Dziękujemy wszystkim, którzy się przyczynili, by ta akcja mogła się odbyć.

Galeria

Roraty II

Uczestnicy Rorat

3 XII 2016. Razem z Maryją czekamy na narodziny Jej Syna

Dzisiejszą „bohaterką” roratniego czuwania, któremu przewodniczyli Ks. Karol oraz Ks. Marcin,  była siostra Faustyna Kowalska, patronka Rejonu II naszej parafii, wielka czcicielka Bożego Miłosierdzia. Jej osobę i życie przybliżył zgromadzonym na roratach dzieciom ks. Marcin, a rozpoczął od pokazania umieszczonych w kościelnej kaplicy obrazów: s. Faustyny oraz Jezusa Miłosiernego. Okazało się, że dzieci dosyć dużo wiedzą o tej niezwykłej świętej.

Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. w Głogowcu k/Łodzi jako trzecie z dziesięciorga dzieci. 1 sierpnia 1925 r. została przyjęta do Zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. 22 lutego 1931 r. po raz pierwszy ujrzała Pana Jezusa Miłosiernego. Otrzymała wtedy polecenie namalowania takiego obrazu, jak ukazana jej postać Zbawiciela, oraz publicznego wystawienia go w kościele. Chrystus uczynił siostrę Faustynę odpowiedzialną za szerzenie kultu Jego Miłosierdzia. Polecił pisanie Dzienniczka poświęconego tej sprawie, odmawianie nowenny, koronki i innych modlitw do Bożego Miłosierdzia. Codziennie o godzinie 15:00 Faustyna czciła Jego konanie na krzyżu. Zmarła w wieku 33 lat - 5 października 1938 r. S. Faustyna została beatyfikowana 18 kwietnia 1993 r., a ogłoszona świętą 30 kwietnia 2000 r. Uroczystość kanonizacji przypadła w II Niedzielę Wielkanocną, którą św. Jan Paweł II ustanowił wtedy świętem Miłosierdzia Bożego. Relikwie św. siostry Faustyny znajdują się w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie mieści się sanktuarium Miłosierdzia Bożego odwiedzane przez setki tysięcy wiernych z kraju i z całego świata.

Na koniec Mszy Św. jak zawsze wylosowano osoby, które mogły ze sobą zabrać figurki Dzieciątka Jezus oraz Pismo św . na kilka dni do domu. Ten czas ma być dla nich a także ich rodzin szczególną okazją spotkania Jezusa w modlitwie i Słowie Bożym i lepszego przygotowania do zbliżających się świąt. Serdecznie zapraszamy na kolejne poranne czuwanie już w najbliższą środę.

Pytanie na kolejne roraty: Jak się nazywał spowiednik s. Faustyny?

Przyg. R. Misztal

Galeria

Wiadomości

Rekolekcje Adwentowe odbędą się w dniach 8-11 grudnia. Spowiedź św. będzie w sobotę 10 grudnia.

Nasza Parafia wspólnie z Caritas Archidiecezji Lubelskiej organizuje Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dochód z dystrybucji świec, które na stałe wpisały się w tradycję wigilijnego stołu przekazany zostanie na konto Funduszu Caritas Dzieciom.

Zapraszamy na Roraty we środę i w sobotę o godz. 600. Dzieci i młodzież zapraszamy do udziału w konkursie uczestnictwa w roratach. Pamiętajmy o lampionach.

4 grudnia wypada nasz doroczny Odpust ku czci św. Barbary. Msze św. będą sprawowane tak jak w każdą niedzielę. Uroczysta Suma Odpustowa z procesją sprawowana będzie o godz. 1245.

Msza św. w intencji górników i naszej kopalni sprawowana odbędzie w sobotę 3 grudnia w parafii św. Józefa o godz. 900. Eucharystii przewodniczył będzie Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik.

Przez cztery kolejne niedziele wspólnota Caritas będzie prowadzić sprzedaż świec na stół wigilijny i kartek świątecznych w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Można już kupić kalendarze parafialne z parametrami czytań na każdy dzień i informacjami o wydarzeniach i uroczystościach parafialnych. Kalendarze są do nabycia w sklepiku i w zakrystii. Cena 5 zł.

Dzisiaj jest

niedziela,
11 grudnia 2016

(346. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

FMM w parafii

PGP

Pismo parafialne

Biblioteka parafialna

Włącz się w różaniec

Jubileusz Miłosierdzia

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl